Výučba

Výučba

Postup práce našich učiteľov a výučba detí predškolského veku je plne v súlade so súčasne platnými predpismi a nariadeniami MŠ SR a hlavne v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED- pre pred primárne vzdelávanie. Naši učitelia rešpektujú usmernenia v tejto oblasti a vďaka nášmu individuálnemu prístupu k deťom rozvíjajú detskú osobnosť po všetkých jeho stránkach.

Návrat hore