Strava

Zdravé stravovanie u nás a zdravý životný štýl

Raňajky, obedy a olovranty zabezpečuje „Zdravý dom“ www.cojediazdravedeti.sk

Čo jedia zdravé deti

Známa zdravá kuchyňa, ktorá používa iba kvalitné surovíny

Stravovanie

Je možné objednať

vegetariánsku stravu

bezlaktózovú stravu

bezlepková stravu

Návrat hore