Detský Domček
Bilingválna škôlka

Škôlka je pre deti od 3 –7 rokov s dôrazom na kvalitnú predškolskú prípravu.

Bilingválna škôlka

Milí rodičia vitajte na stránke našej škôlky. Ako už motto našej škôlky naznačuje, naša materská škola sa zameriava na celostný rozvoj detskej osobnosti vo všetkých jeho oblastiach. U nás je pedagóg pre dieťa partnerom, sprievodcom na jeho ceste k vedomostiam a k pochopeniu sveta. Pomáha prekonať obavy, neistotu z neznámeho a nabáda dieťa k aktívnej sebarealizácii. Rešpektuje jedinečnosť každého dieťaťa. Podporuje jeho nadanie a cez jeho prirodzené záujmy ho vedie k novým vzdelávacím aktivitám. Tak, aby dieťa malo možnosť zažiť pocit úspechu a malo chuť napredovať a zlepšovať svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti. Zároveň dieťa učíme, že urobiť chybu je v procese získavania poznatkov v poriadku a chyba nás učí zamyslieť sa nad správnym riešením.

U nás deti prevedieme svetom okolo nás pomocou environmentálnej výchovy -starostlivosť o záhradku, výtvarnou výchova, hudobnou výchova, dopravnou výchova. Hudobno-pohybovými -dramatickými činnosťami sa s deťmi prenesieme od spontánnych prejavov po rozvoj estetiky, hudobného cítenia a talentu. Spoločne zmúdrieme v témach ako je vesmír, kontinenty, svet zvierat, geografia, matematika, základy vedy, dinosaury a ľudské telo.

Naše hodiny sú veselé, živé a interaktívne plné nových zážitkov, poznaní a ich výsledkom je dlhodobé osvojenie si vedomostí.

Deti sú naša radosť a budúcnosť preto sa o ne staráme s radosťou a láskou.

Naše čísla
0 +
vtipných situácií
0 +
láskavých momentov
0 tis
nezabudnuteľných zážitkov
0 tis
veselých úsmevov
Deti sú naša radosť a budúcnosť preto sa o ne staráme s radosťou a láskou.

Naše aktivity

U nás deti prevedieme svetom okolo nás pomocou environmentálnej výchovy -starostlivosť o záhradku, výtvarnou výchova, hudobnou výchova, dopravnou výchova. Hudobno-pohybovými -dramatickými činnosťami sa s deťmi prenesieme od spontánnych prejavov po rozvoj estetiky, hudobného cítenia a talentu.
Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výučba anglického jazyka pre deti v materskej škole sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom hier, pesničiek, pohybu, interaktívnych aktivít a vizuálnych pomôcok.

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne sú veľmi dôležitou súčasťou programu materskej školy, pretože podporujú kreativitu a rozvoj jemnej motoriky u detí.

Enviromentálna výchova

Enviromentálna výchova

Environmentálna výchova pre deti v materskej škole sa zameriava na učenie detí o životnom prostredí a jeho ochrane.

Keramika

Keramika

Detská keramika môže byť veľmi zábavnou aktivitou pre deti, ktorá podporuje ich tvorivosť a motoriku. Na začiatku sa zvyčajne vyučuje základným technikám, ako sú napríklad vytváranie valčekov, tvarovanie hliny a zdobenie.

Malý záhradník

Malý záhradník

Malý záhradník je program pre deti v materskej škole, ktorý sa zameriava na základy záhradníctva a pestovania rastlín.

Gymnastický krúžok

Gymnastický krúžok

Gymnastický krúžok pre deti v škôlke môže byť pre deti veľmi zábavný a prospešný. Pomáha im rozvíjať fyzickú kondíciu, koordináciu, silu a vytrvalosť. Okrem toho zlepšuje ich sebadôveru a pomáha im zvládať rôzne náročné pohyby.

Lezenie

Lezenie

Lezenie na lezeckej stene pre deti môže byť veľmi zábavnou a zároveň prospešnou aktivitou pre ich fyzický a mentálny vývoj.

Lyžovanie

Lyžovanie

Lyžiarsky kurz pre deti v materskej škole je skvelou príležitosťou pre deti, aby sa naučili lyžovať a zlepšili svoje lyžiarske zručnosti.

Jazdecký kurz

Jazdecký kurz

Jazdecký kurz pre deti v materskej škole zahŕňa základy jazdenia na koni, ako aj starostlivosť o kone.

Detský domček
školský rok 2023/2024

Predškolská výchova

V školskom roku 2023/2024 otvárame predškolskú triedu, kde si deti môžu zažiť a vyskúšať ako to funguje v škole. Na vyučovacích hodinách sa vašim deťom budú venovať skúsení pedagógovia, ktorí deťom poskytnú kvalitné vzdelávanie a detailnú prípravu na vstup do školy.

Zameriavame sa na celistvý rozvoj osobnosti vo všetkých oblastiach vzdelávania:

Návrat hore