Eľkonin

Eľkonin

Metóda Eľkonina v súčasnosti patrí medzi najprepracovanejšie metódy, akými môžeme naučiť deti čítať. Deti sa najprv naučia pomocou špeciálnych pomôcok, cvičení, úloh, pracovných listov a učebníc chápať hláskovú štruktúru hovorených slov a až potom sa učia, ako sa tieto hlásky dajú označiť písmenami. Ide o premyslený metodický proces.
Detský domček
Eľkonin

Metodika nácviku čítania

Metodiku sme zapracovali do formy hier a aktivít, ktoré dieťa navedú už v predškoslskom veku k predčitatelskej gramotnosti a dobrej pripravenosti pre 1.ročník ZŠ. Táto metóda je vhodná aj pre deti s poruchou reči. Naši pedagógovia sú školení a svojimi skúsenosťami a s láskou rady povedú vaše deti a budúcich študentov základných škôl. Eľkoninova metodika orientuje pozornosť dieťaťa na úplnú analýzu slova ako základný krok nevyhnutný pre neskoršiu syntézu hlások na slabiky a slová, pre ČÍTANIE.

Návrat hore