Predškolská výchova

školský rok 2023/2024

Predškolská výchova

V školskom roku 2023/2024 otvárame predškolskú triedu, kde si deti môžu zažiť a vyskúšať ako to funguje v škole. Na vyučovacích hodinách sa vašim deťom budú venovať skúsení pedagógovia, ktorí deťom poskytnú kvalitné vzdelávanie a detailnú prípravu na vstup do školy.

Vaše dieťa prevedieme všetkými vzdelávacími oblasťami, ktoré garantujú kvalitné vzdelanie a bezproblémový nástup do prvého ročníka základnej školy.

Zameriavame sa na celistvý rozvoj osobnosti vo všetkých oblastiach vzdelávania:

Predškolská výchova
Eľkonina

Eľkonin

je metóda, ktorá výrazne urýchľuje a napomáha rozvoju fonematického uvedomovania u dieťaťa (rozvoj reči, správna výslovnosť, prečitateľská gramotnosť

Predškolská trieda bude vedená v malej skupine 12 detí aby bol zabezpečený Individuálny prístup pedagóga a bola vnímaná potreba každého dieťaťa.

Výuka bude vedená v 3 blokoch (vyučovacích hodinách):

Matematika

Matematika

Veselá interaktívna matematika plná radosti a vedomostí je to akým spôsobom vedieme Vaše deti. Použitie farebných hračiek, materiálov a vizuálnych pomôcok môže byť tiež veľmi užitočné pre predškolákov, aby si mohli matematiku lepšie vizualizovať a pochopiť.

Slovenský jazyk

Slovenský jazyk

Slovenčina je krásny zvukomalebný jazyk a my sa ho snažíme uchopiť všetkými zmyslami. Počúvame, chytáme, cvičíme, kreslíme písmenká a to všetko je slovenčnina.

Veda/všeobecný rozhľad

Veda/všeobecný rozhľad

Zvedavosť je základná definícia dieťaťa predškolského veku, cez ňu vieme otvoriť dvere kamkoľvek: vesmír, kontinenty, ľudské telo, svet zvierat, geografia, základy vedy, dinosaury, enviromentálna tématika, dopravná výchova, rozvoj estetiky a talentu.

Zážitková výchova

Zážitková výchova

Spolu zažijeme: exkurzie, návšteva galérii, výstav, podujatí, divadelných predstavení, múzeí, fariem a iné

Predškolská príprava

Predškolská príprava

je vedená v slovenskom aj anglickom jazyku podľa požiadaviek rodiča s prihliadanutím na výber budúcej školy u dieťaťa.

Návrat hore